top of page

Transpersoonlijke psychologie is een stroming binnen de psychologie waarbinnen gekeken wordt naar de samenhang van alle aspecten van het leven. 

Het individu en haar verbinding met de gehele context waarin geleefd wordt; Voorouders, levensverhaal, DNA, cultuur, natuur, dromen, tijdgeest, sociale kring, religie, spiritualiteit.

Ook dat wat het persoonlijke overstijgt en de verbinding daarmee, telt dus mee.

Mystieke en spirituele ervaringen worden onderzocht en geïntegreerd in het aardse bestaan. Persoonlijke ontwikkeling, zelfverwerkelijking, zinvinding en betekenisgeving staan centraal.

Op deze website vind je artikelen, boeken, media, en evenementen op het gebied van transpersoonlijke psychologie. Ook vind je een overzicht van counselors en therapeuten die werken vanuit een transpersoonlijke grondhouding en bekend zijn met dit gedachtegoed.

Wil je iets delen? Voel je vrij om contact op te nemen. 

Op deze manier kunnen we gezamenlijk van deze website een digitale ruimte maken waarin ontwikkelingen op transpersoonlijk gebied kunnen worden onderzocht en bestudeerd. 

bottom of page