top of page

Emoties beïnvloeden Realiteit

Bijgewerkt op: 3 aug. 2020

Transpersoonlijke psychologie gaat over de verbondenheid met onze omgeving. Deze verbinding overstijgt ons als individu en is daarmee ‘transpersoonlijk’.


Wereldwijd spreken verschillende religies en spirituele stromingen al een eeuwigheid over het fenomeen dat wij als mens in directe verbinding staan met onze omgeving, en hier invloed op uitoefenen. Over eenheid en verbondenheid. ´Energy flows, where attention goes´ is een bekende uitspraak. Er zijn mensen die beweren en ervaren, dat informatie uitgewisseld kan worden over de grenzen van tijd en ruimte heen.

Tot op de dag van vandaag is via de momenteel bij ons bekende natuurwetten en onderzoeksmethoden niet wetenschappelijk te verklaren hoe dit werkt.


Binnen de wereld van de wetenschap, is altijd belangstelling geweest voor fenomenen waar eerder alleen religieuze of spirituele verklaringen voor waren.

Onlangs zijn er verschillende wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd over de verbinding tussen menselijke emoties en omgeving.

Drie onderzoeken uitgevoerd door verschillende teams van wetenschappers, plus een vierde onderzoek dat de uitkomsten samenvoegde, kwamen tot opmerkelijke resultaten.


Menselijk DNA werd geïsoleerd in een afgesloten ruimte geplaatst. De proefpersonen van wie dit DNA afkomstig was, werden in een ruimte ernaast geplaatst. Op het moment dat deze proefpersonen werden blootgesteld aan emotionele stimuli, bleek dat het geïsoleerde DNA in de kamer ernaast hierop reageerde. Onduidelijk hierbij is, hoe de informatie tussen het lichaam van de proefpersoon en het geïsoleerde DNA werd uitgewisseld. Wat hier gebeurde, leek buiten de bekende natuurwetten om te gaan.

Bij proefpersonen werden Leukocyten (witte bloedcellen) afgenomen, deze werden in ruimten geplaatst waar elektrische veranderingen gemeten konden worden. De proefpersonen kregen videobeelden te zien die verschillende emoties opriepen. Het bleek dat de Leukocyten buiten het lichaam, sterk reageerden op emoties van de proefpersoon. Hier zat geen tijdsvertraging tussen. Zelfs wanneer de proefpersonen en hun leukocyten kilometers uit elkaar werden geplaatst, leverden de testen exact dezelfde resultaten op. Het leek erop dat de informatie buiten tijd en ruimte om gecommuniceerd werd. Op welke manier dit gebeurde, is niet duidelijk.

In het derde onderzoek werden fotonen (lichtdeeltjes) in een vacuüm geplaatst. Hierbij namen de fotonen vanzelf willekeurige plaatsen in. Daarna werd er menselijk DNA aan het vacuüm toegevoegd. Onmiddelijk reageerden de fotonen, door een andere plaats in te nemen. Zij volgden exact de geometrie van het DNA. Dit verbaasde de onderzoekers, en zij hebben niet kunnen vastleggen wat hiervan de oorzaak is.


Het vierde onderzoek, waarbij bovenstaande drie onderzoeksresultaten werden samengevoegd, kwam tot de conclusie dat onze menselijke emoties blijkbaar effect hebben op ons DNA en dat dit DNA weer invloed heeft op de wereld om ons heen. De uitwisseling van informatie gebeurt op niet meetbare wijze, dit lijkt buiten de ons bekende natuurwetten om te gaan.


Hier komen we de grenzen van de wetenschap tegen, we kunnen constateren dat hier iets gebeurt waarvan wij de oorzaken niet kunnen vinden binnen de bij ons bekende wetenschappelijke theorieen.

Wetenschappers observeren deze fenomenen, zonder te kunnen verklaren wat hier exact gebeurt en hoe dat komt.

Tegelijk hebben wij hier wetenschappelijke aanwijzingen gevonden voor een kern van ´waarheid´ in spirituele/religieuze overgeleverde ´kennis´.

Interessant is, om met deze wetenschap nog eens te kijken naar bepaalde religieuze/spirituele gebruiken zoals groepsmeditatie, het boze oog uit de Islam, voodoo-rituelen, gezamenlijk bidden.


Update:

Laatste tijd kwamen 2 berichten in het nieuws waarbij ik, bovenstaande informatie meegenomen, vragen heb.

Het eerste bericht:

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2228512-sneller-het-juiste-medicijn-met-gekweekte-mini-hersentjes.html

Voor de kweek van deze hersenen buiten het menselijk lichaam, worden bloedcellen van de patiënt gebruikt. Zou er dan toch nog een verbinding zijn? Wat zouden daar dan de gevolgen van zijn?

Het tweede bericht is al iets ouder:

https://www.hln.be/wetenschap-planeet/wetenschappers-planten-miniversie-van-menselijk-brein-in-bij-muizen-en-ethici-zijn-in-alle-staten~a09e1ca1/

Ethici maken zich zorgen, omdat de menselijke hersenen de muizen misschien een verhoogd bewustzijn zullen opleveren. Maar hoe werkt dit omgekeerd? De hersenen worden uit menselijke stamcellen gecreëerd. Zou het dan mogelijk zijn, dat er toch op een bepaalde manier nog informatie uitgewisseld wordt tussen de cellen?

Hoe zullen wij hier over tientallen jaren, wanneer wij er in wetenschappelijk opzicht meer kennis is over dit onderwerp, naar terugkijken?Bronnen:

http://www.bibliotecapleyades.net/mistic/esp_greggbraden_11.htm

https://www.greggbraden.com


33 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Global Consciousness Project

Onderzoek naar collectief bewustzijn. Wereldwijd spreken vele religies en spirituele bewegingen over het bestaan van een collectief bewustzijn. Een veld waarin alles met elkaar verbonden is. Zoals in

bottom of page