Wat is Transpersoonlijke Psychologie?

Bijgewerkt: 6 nov 2019

De meeste mensen komen tijdens hun ontwikkeling voor grote levensvragen te staan. Soms na grote veranderingen in het leven, na een verlies, in een crisis, of na een bijzondere ervaring.

Ieder gaat daar op zijn/haar eigen manier mee om.

Antwoorden worden gezocht in bijvoorbeeld oude wijsheden, religies, spiritualiteit, psychologie, wetenschap.


Wanneer tijdens deze zoektocht iemand vastloopt, kan het zinvol zijn om hier hulp bij in te schakelen.

Waar doe je dat, in de wereld van nu?


De tijdgeest en cultuur waarin wij leven, heeft bepaald wat ´normaal´ is. Wat hiervan afwijkt wordt al snel als ziek of psychiatrisch afwijkend gezien, en daar is behandeling en medicatie voor ontwikkeld. Er wordt hierbij vooral gekeken naar het individu. Het is de bedoeling dat het individu van zijn geestelijke kwaal genezen wordt zodat er weer normaal in de maatschappij gefunctioneerd kan worden. De geestelijke gezondheidszorg heeft zich ontwikkeld tot een op wetenschap gebaseerde professionele wereld. Hierbij zou het wel eens zo kunnen zijn, dat een essentieel deel van de mens onderbelicht blijft.

Stel dat het individu niet als doel heeft van een crisis te herstellen en normaal te worden, maar alleen maar wil groeien?

Het zou zelfs wel eens kunnen dat het collectief, de mensheid als geheel, veel zou kunnen leren van andersdenkenden, mensen die door diepe crises zijn gegaan en mensen die bijzondere spirituele ervaringen hebben meegemaakt.


Binnen de transpersoonlijke psychologie bekijkt men alle aspecten van het menselijk bestaan. Het individu inclusief de gehele (voorouders, DNA, cultuur, natuur, tijdgeest, sociale kring, spiritualiteit, enz) context.

Ook dat wat het persoonlijke overstijgt, telt dus mee. Mystieke en spirituele ervaringen worden onderzocht en geïntegreerd in het aardse bestaan. Er wordt gekeken naar zingeving en betekenisgeving.


In de geschiedenis van het ontstaan van de psychiatrie, zijn er pioniers geweest die hebben geprobeerd spirituele verschijnselen en ervaringen wetenschappelijk te verklaren.

Bijvoorbeeld F.A. Mesmer, F.W.H. Myers, W. James, C.G.Jung. Dankzij hen en de psychiaters/filosofen/wetenschappers na hen (en uiteraard velen voor hen), weten wij dat de mens bestaat uit meer dan zijn fysieke biologische aanwezigheid en dat dit tot nu toe door de wetenschap niet begrepen deel voor de mens in zijn leven van groot belang is.

Het is juist dit ´spirituele´aspect wat van groot belang kan zijn bij het verwerken van en betekenis geven aan levensgebeurtenissen.


Naast de psychoanalytische, behavioristische en humanistische stroming, is de transpersoonlijke psychologie de vierde stroming.

Bij de ontwikkeling hiervan hebben de psychologische studie naar religie en religieuze ervaringen, parapsychologie, de psychedelische beweging en de oosterse spirituele systemen een rol gespeeld.

Grondleggers van de transpersoonlijke psychologie zijn Roberto Assagioli en Abraham Maslow. In 1973 richtte Stanislav Grof ´The International Transpersonal Psychology Association´op. Hierna volgden aan verschillende instituten en universiteiten studieprogramma's waarin een transpersoonlijke en spirituele benadering van psychologie de hoofdrol speelden.

Ken Wilber, een pionier op transpersoonlijk gebied, heeft bijzonder veel bijgedragen en heeft een aantal boeken geschreven die gezien kunnen worden als basiswerken in het transpersoonlijke veld.


Vanaf 1990 begon de transpersoonlijke psychologie in rap tempo te groeien.

Begin 2000 schreef Jorge Ferres het boek ´Revisioning Transpersonal Theory´, een belangrijke bijdrage aan de moderne ontwikkeling van de transpersoonlijke psychologie.


Transpersoonlijke studies omvatten meer dan alleen psychologie. Ook kunst, ecologie, filosofie, seksualiteit, antropologie, sociologie, en vele wetenschappelijke gebieden bevatten een transpersoonlijke dimensie.


Ook in onze tijd zijn er wetenschappers uit verschillende hoeken die onderzoek doen op de grensgebieden tussen wetenschap en spiritualiteit. Zoals binnen de kwantumfysica. Hierin worden gebieden waarvan wij dachten dat ze onder ´spiritualiteit´ vielen, nu ook wetenschappelijk verklaard of op zijn minst onderzocht.

Misschien is spiritualiteit alleen maar wetenschap die wij nog niet begrijpen..


In Amerika is transpersoonlijke psychologie of transpersoonlijke psychiatrie de afgelopen tientallen jaren vele malen sneller gegroeid dan in Europa. In het begin richtte deze stroming zich vooral op individuele buitengewone menselijke ervaringen, mystieke belevenissen, synchroniciteit, andere staten van bewustzijn- en hoe deze ervaringen gebruikt konden worden voor persoonlijke en collectieve groei.

Tegenwoordig ligt de focus ook op bewustzijn over eenheid, en hoe de veelzijdigheid aan (psychologische) technieken en disciplines binnen wetenschap én spiritualiteit elkaar kunnen erkennen en ondersteunen.


Transpersoonlijke psychologie kan in de vorm van (therapeutische) counselling worden ingezet voor mensen die zoeken naar zingeving en betekenisgeving bij levensvragen. Het verwerken en integreren in het dagelijks leven van gebeurtenissen uit het verleden, of bijvoorbeeld van bijzondere spirituele ervaringen. Transformeren van dat wat eerder als beperking of ziekte werd ervaren, bewustzijn creëren op het gebied van eigen invloed op (visie op) het ´levenslot´.


Een ander aspect waarin Transpersoonlijke Psychologie een rol kan spelen:

In de huidige maatschappij gaan technologische ontwikkelingen erg snel. We staan op het punt dat het normaal gaat worden dat technologie in het menselijk lichaam geïntegreerd wordt.

Ook raken culturen, tradities, religies, in hoog tempo met elkaar vermengd -de wereld wordt mede dankzij technologische ontwikkeling steeds kleiner.

De vraag naar wie wij zijn, als mens, wordt steeds belangrijker. Het lijkt soms alsof wij iets kwijtraken wanneer er teveel te snel verandert. Maar is dit echt zo, of is het juist een verrijking?

Wij allen worden met deze veranderingen geconfronteerd. Individuele zingevingsvragen zijn in deze tijd lastiger te beantwoorden vanuit bestaande religies en overtuigingen, doordat er nieuwe aspecten aan ons leven worden toegevoegd moet alles vanuit een nieuw licht bekeken worden. Maar de behoefte aan zingeving en betekenisgeving blijft bestaan.


Ook hierin kan transpersoonlijke psychologie een grote rol spelen. Omdat zij kijkt naar alle aspecten van ons bestaan. Naar hoe alles met elkaar verbonden is, naar wie wij zijn in onze diepste kern. Worden wij minder mens met meer technologie, of hoeft dit juist niet zo te zijn? Raken wij onszelf kwijt wanneer culturen zich mengen, of biedt dit de ultieme mogelijkheid voor groei?

De tijdgeest met zijn vele uitdagingen, vraagt om een transpersoonlijke kijk naar de mens.


In Nederland begint er steeds meer interesse te komen voor het vakgebied van de transpersoonlijke psychologie.

-Er is een vereniging voor transpersoonlijke psychiatrie: www.transpsy.nl. Zij hebben als doelstelling de studie van bewustzijn, zingeving en religie binnen de geestelijke gezondheidszorg almede de betekenis hiervan t.b.v. diagnostiek en therapie. (overgenomen van hun website)

-Ook is er een opleiding tot Transpersoonlijk Counselor, aan de Academie voor Geesteswetenschappen in Utrecht. Een zeer inspirerende 4-jarige deeltijdopleiding.

http://academiegeesteswetenschappen.nl/transpersoonlijke-psychologie/

-Binnen de Nieuwe GGZ- beweging, een groep professionals, ervaringsdeskundigen en cliënten die een vernieuwende visie hebben over noodzakelijke veranderingen binnen de wereld van de geestelijke gezondheidszorg, bestaat interesse voor veel zaken waar de transpersoonlijke psychologie zich mee bezig houdt. Er blijkt binnen de GGZ wereld een stijgende vraag naar aandacht voor zingeving en betekenisgeving te zijn.


Kortom, de transpersoonlijke psychologie is wereldwijd en ook in Nederland volop in ontwikkeling!
0 keer bekeken
DSC_0689.JPG

© 2023 by The Artifact. Proudly created with Wix.com